CABIROL

Capreolus capreolus

 
Cabirol mascle Cabirol femella Cabirol femella i cria
Excrements Petjada

El més petit de la familia. 

Mides:

  De 110 a 135  llarg / De 76 cm màxim d’alçada a la creu

   De 95 a 120 cm de llarg / De 70 cm màxim d’alçada a la creu

Pes:

De 16 a 30 Kg

  De 13 a 25 Kg

Longevitat:  12 – 18 anys màxim
Distribució i població: Àmpliament distribuïda per bona part dels boscos i prats. L’hàbitat òptim és un mosaic de boscos, àrees de matollar i prats, on s’alimenta. La seva presència per sobre del límit forestal és rara
Gestió i conservació de l’espècie: Espècie cinegètica

Més informació: