CÉRVOL EUROPEU

Cervus elaphus hippelaphus

Cérvol mascle

Cérvol femella

Cervatell

Segalla

Petjada cérvol

Excrements cérvol

   

És l’ungulat més gran de Catalunya

Mides:

  De 220 a 260 cm de llarg / De 120 a 150 cm d’alçada a la creu

De 160a 180 cm de llarg / De 100 a 120 cm d’alçada a la creu

Pes:

 De 75 a 140 Kg

  De 60 a 80 Kg

Longevitat:  20 – 25 anys màxim
Distribució i població: Provenen de poblacions centreeuropees de la Val d’Aran i França. Ocupa hàbitats boscosos, espais oberts de matollar i pastures i, fins i tot a l’estiu prats alpins. A l’hivern els trobem al fons de valls.
Gestió i conservació de l’espècie: Espècie cinegètica

Més informació: